Käytämme evästeitä sisällön personointia varten, lisätäksemme sosiaalisen median palveluita ja analysoidaksemme tietoliikennettä. Jaamme tietoa sivuston käytöstäsi sosiaalisen median sekä analysoinnin kumppaneillemme.

Hyväksy
Kuinka case-yritys onnistui markkinoimaan tehokkaasti
Tämä tapaustutkimus keskittyy teknologiayritykseen, joka kehittää vuorovaikutteisia sosiaalisuutta tukevia työkalua. Yhtiö haluaa pysyä nimettömänä. Otimme mukaan tämän tapaustutkimuksen, koska se korostaa asiakkaiden tavoitteen tärkeyttä.

Tämän yrityksen liiketoimintamallinnustyö liittyi uuden tuotteen lisäämiseen sen tarjontaan. Tuotteen arvolupauksena on, että se helpottaa kontaktia ja keskustelua dementiapotilaiden ja heidän perheidensä ja ystäviensä kanssa sosiaalisen näytön kautta. Näytöllä näkyvät valokuvat, videot ja viestit, jotka ovat peräisin perheen ja ystävien sosiaalisen median tileistä, auttavat potilaita palauttamaan vanhoja muistoja ja löytämään elämästä nautinnollisemman.

Kuitenkin yritys joutui kovasti tekemään töitä markkinoidakseen tuloksellisesti uutta tuotettaan.  Vaikka oli ilmeistä, että tuotteen käyttäjät ovat dementiapotilaita ja heidän ystäviään, perheenjäseniään ja hoitajiaan, oli epäselvää, kuka maksaisi sen. Yritys käytti Business Model Canvas -työkalua tutkittaessaan vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja. Se havaitsi, että sillä ei todellisuudessa ollut resursseja perustaa kunnolista palvelukeskusta tukemaan kaikkia yksityisasiakkaitaan. Siksi se päätti keskittyä B2B-malliin, jossa tärkeimpänä kohderyhmänä ovat vanhustenhuollon tarjoajat. Asiakkaiden määrän vähentäminen B2C-malliin verrattuna ​​vähentää myös hallinnollisia yleiskustannuksia.

Sitten yritys arvioi uudelleen ansaintamallinsa. Mitä sen pitäisi periä hoidon tarjoajilta ja miten? Se käytti Business Model -kortteja tunnistaakseen potentiaaliset ansaintamallit ja tutki esimerkkejä muista yrityksistä, jotka voisivat olla sovellettavissa heidänkin tuotteeseen. Se päätti ottaa käyttöön tilausperusteisen mallin, joka yhdistää tuotteen tukipalveluihin ja tarjoaa  kolmen kuukauden kokeilujakson alennettuun hintaan.

Yrityksellä ei myöskään ollut selkeää markkinointistrategiaa. Se käytti markkinointikortit -työkalua saadakseen tietoa siitä, miten voisi tehokkaimmin viestiä kohderyhmilleen. Useiden eri työkalujen avulla yritys pystyi valitsemaan sopivimmat kohdeasiakkaat, määrittelemään elinkelpoisen ansaintamallin ja kehittämään markkinointistrategian.