Käytämme evästeitä sisällön personointia varten, lisätäksemme sosiaalisen median palveluita ja analysoidaksemme tietoliikennettä. Jaamme tietoa sivuston käytöstäsi sosiaalisen median sekä analysoinnin kumppaneillemme.

Hyväksy
Testaa uuden tuotteen/idean houkuttelevuutta
Esimerkkiyritys on hollantilainen tuottaa sähköisiä terveyspalveluja ja se on hyvä esimerkki tuotteen huolellisen testaamisen tärkeydestä. Tämä erittäin innovatiivinen ja menestyvä yritys perustettiin alunperin vuonna 2003 konsultointia varten, mutta vuosien varrella se on kehittynyt yritykseksi, joka tuo innovatiivisia tuotteita ja palveluja sähköisten terveyspalvelujen ja tietotekniikka-avusteisen asumisen markkinoille. Se on osoittanut merkittäviä kasvumahdollisuuksia ja saanut useita innovatiivisille pk-yrityksille suunnattuja palkintojaja Alankomaissa.
 
Tämä esimerkkimme keskittyy yhteen yrityksen innovatiivisista tuotteista: lääkeannostelijaan ja siihen liittyviin palveluihin. Fyysisen tuotteen, lääkeannostelijan, toimittamisen lisäksi yritys tukee sen käyttöä tarjoamalla tarvittavan logistiikan ja lääkkeiden jakelusta vastuuvan hoitohenkilökunnan. Vaikka itse tuotteen valmistaminen ja markkinointi on melko suoraviivaista, siihen liittyvien palvelujen järjestäminen osoittautui ongelmalliseksi. Pilottihankkeessa yritys käytti fokusryhmä -työkalua ja laati Business Model Canvaksen. Pilottihankkeen tulokset paljastivat, että tuote itsessään sai myönteisiä arviointeja. Yritys kuitenkin päätti lopettaa hankkeen - lähinnä siksi, että se ei kyennyt kehittämään elinkelpoista liiketoimintamallia siihen liittyvien palvelujen toteuttamiseksi, jotta lääkeannostelija tuottaisi hyötyä myös tarvittaville yhteistyökumppaneille.   

Yritys päätti näin ollen ryhtyä yhteistyöhön suuren terveydenhuollon tuotteiden valmistajan kanssa.  Se onnistui yksinkertaistamaan ekosysteemiään käyttämällä internet-portaalia ja siihen liittyviä mobiilisovelluksia. Tämän ansiosta yritys pystyi seuraamaan annostelijan käyttöä ja mahdollisti jakelulaitteiden kommunikoinnin suoraan apteekkien tietojärjestelmien kanssa. Jos annostelijan käyttäjät unohtavat lääkityksensä, he saavat muistutuksen puhelimitse. Jos potilas ei reagoi tähän muistutukseen, terveydenhuollon palveluntuottaja yrittää ottaa yhteyttä häneen henkilökohtaisesti. Myös ekosysteemin suhteet virtaviivaistettiin, mikä lopulta teki korkealaatuisten ydintuotteen lisäksi myös siihen kytketyt palvelut toteuttamiskelpoiseksi.