Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostarczaniem funkcji mediów społecznościowych i analizą ruchu na naszej stronie. Udostępniamy również naszym partnerom z obszaru mediów społecznościowych i analizy informacje dotyczące korzystania z witryny. Uzyskać więcej

Akceptuj
Sprawdź atrakcyjność swojego produktu/pomysłu
W niniejszym studium przypadku koncentrujemy się na pewnej holenderskiej firmie zajmującej się innowacyjnym wykorzystaniem technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych do wspomagania działań związanych z ochroną zdrowia, znanym jako eHealth Innovation. Firma woli pozostać anonimowa, nie mniej pragniemy opisać tutaj jej działania, gdyż stanowią one dobry przykład na to, jak istotne jest staranne przetestowanie własnego produktu. Tę niezwykle innowacyjną i skuteczną firmę, która początkowo miała pełnić jedynie rolę doradczą, założono w roku 2003, lecz z czasem przeobraziła się w dostawcę innowacyjnych produktów i usług na rynkach e-zdrowia i rozwiązań służących pomocą starszym ludziom w ich codziennym życiu. Firma wykazała znaczny potencjał rozwojowy zdobywając szereg nagród dla najbardziej innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze e-zdrowia w Holandii.

 

W niniejszym studium przypadku koncentrujemy się na innowacyjnych produktach firmy: elektronicznym dozowniku leków i powiązanych z nim usługach. Oprócz  fizycznego produktu - dozownika leków - firma oferuje wsparcie w postaci logistyki oraz personelu medycznego odpowiedzialnego za dystrybucję środków leczniczych. Podczas gdy produkcja i marketing samego produktu były stosunkowo proste, organizacja skojarzonych z nimi usług nastręczała niemało kłopotów. Firma przeprowadziła projekt pilotażowy w wykorzystaniem narzędzia Zogniskowanego Wywiadu Grupowego, i sporządziła model biznesowy z użyciem metodologii Szablonu. Wyniki projektu pilotażowego potwierdziły, że sam produkt uzyskuje pozytywne oceny. Nie mniej, firma podjęła decyzję o zaprzestaniu prac nad projektem - przede wszystkim z powodu niemożności opracowania wykonalnego i rentownego modelu wdrożenia powiązanych usług towarzyszących użytkowaniu dozownika leków.
 

W efekcie firma podjęła decyzję o podjęciu współpracy z dużym producentem produktów medycznych, który zajął się promocją dozownika leków. Z powodzeniem uprościła swój ekosystem przez zastosowanie portalu internetowego i powiązanych aplikacji mobilnych, co umożliwiło firmie monitorowanie użytkowania dozownika oraz zapewniło możliwość bezpośredniego komunikowania się dozowników z systemami informatycznymi aptek. W sytuacji, gdy użytkownik dozownika zapomni zażyć lek, otrzyma przypomnienie przez telefon. Wobec braku reakcji ze strony użytkownika przedstawiciel instytucji sprawującej opiekę zdrowotną podejmie próbę bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Usprawniono również relacje w obrębie ekosystemu, co w połączeniu z wysoką jakością produktów podstawowych zapewniło możliwość wdrożenia usług.