Käytämme evästeitä sisällön personointia varten, lisätäksemme sosiaalisen median palveluita ja analysoidaksemme tietoliikennettä. Jaamme tietoa sivuston käytöstäsi sosiaalisen median sekä analysoinnin kumppaneillemme.

Hyväksy
Orchestrate tutki markkinomita uutta palvelua silmälläpitäen
Kun Bas Kleinveld leikitteli ajatuksellaan aloittaa oma yritys - josta myöhemmin kehkeytyi Orkestrate - hän kävi yliopistossa kurssia nimeltä Strategia, liiketoimintamallit ja yritysarkkitehtuuri. Hän huomasi, että markkinoilla olisi tilausta yritykselle, joka voisi organisoida tietotekniikan hankinnan asiakkaan näkökulmasta. Orkestrate tulisi luomaan asiakkailleen arvoa toteuttamalla huolettoman IT-toiminnan ja auttamalla IT-osastoja toimimaan ja tarjoamaan parempia tietotekniikkapalveluja (sisäisille) asiakkailleen.

Hän otti käyttöön Porterin Viiden voiman -analyysin ja yhdisti SWOT- ja PESTLE-analyysit ennen kuin hän alkoi tarkastella liiketoimintamallia. Bas analysoi ostajien ja toimittajien neuvotteluvoimaa ja uusien kilpailijoiden uhkaa. Yksityiskohtaisen analyysin perusteella hän päätteli, että kilpailu ja kilpailijoiden määrä olisi vähäinen. Suuret toimijat eivät olisi kiinnostuneita tarjoamaan tätä erityistä palvelua. Hän oletti kasvun olevan keskisuurta ja tuotteiden erilaistuminen vähäinen, mutta asiakkaiden sitoutumisen ja poistumiskynnyksen olisivat suuria.

Bas piti Porter-analyysiä ratkaisevana päätöksessään jatkaa Orkestrate-liiketoimintamallin kehittämistä. Bas perusti Orkestraten vuonna 2014 ja hänen liiketoimintaansa kukoistaa.
Käytetyt työkalut