Käytämme evästeitä sisällön personointia varten, lisätäksemme sosiaalisen median palveluita ja analysoidaksemme tietoliikennettä. Jaamme tietoa sivuston käytöstäsi sosiaalisen median sekä analysoinnin kumppaneillemme.

Hyväksy
PESTLE analyysi
aika:
2 tuntia
Monimutkaisuus:
Vaihe:
Tutki
Käyttäjäarvio:
(9 Ääniä)
PESTLE analyysi auttaa sinua arvioimaan ulkoisia tekijöitä, jotka kaikki voivat vaikuttaa yritystoimintaasi. Ne jaotellaan poliittisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin, teknologisiin, oikeudellisiin ja ympäristötekijöihin. Kun sinulla on selkeämpi kuva näistä toimintaasi vaikuttavista asioista, pystyt paremmin ymmärtämään bisneksesi aseman ja potentiaalin markkinoilla.
Lataa ja tulosta PESTLE Canvas, käytä sitä ideapalaverissa. Voit hakea inspiraatiota PESTLE esimerkistä, joka on tehty McDonaldsille.
Käyttöohje
PESTLEn kukin kirjain vastaa yhtä tekijäryhmää. Mieti kunkin kategorian kohdalla millaisia trendejä tai muutoksia olet havainnut, jotka voisivat vaikuttaa liiketoimintaasi. Nämä tekijät voivat vaikuttaa joko negatiivisesti, mutta ne voivat myös tarjota mahdollisuuksia. PESTLE analyysissä muodostat yleiskuvan markkinoihisi vaikuttavista tekijöistä. Tämän bisnesympäristösi yleiskuvan pohjalta sinun on helpompi arvioida onko bisneksesi tai tuotteesi tulevaisuudessa menestyksekäs.

Vaihe 1: poliittiset tekijät
Hallituksen tekemät päätökset ovat kuuluvat poliittisiin tekijöihin. Ajattele vaikka päätöksiä liittyen sääntöihin, lakeihin, rajoituksiin, tariffeihin, jne. Maan hallituksella on suuri vaikutus julkiseen infrastuktuuriin mutta yhtä lailla myös talouteen. Verosääntely ja hallituksen ohjelmat ja rahoitus voivat merkittävästi vaikuttaa liiketoimintasi onnistumiseen. Kirjoita canvakselle ne säännöt, lait, rajoitukset, rahoitukset, tariffit jne., jotka ovat merkityksellisiä sinun bisneksellesi.

Vaihe 2: Taloudelliset tekijät
Maan taloudellinen tilanne vaikuttaa merkittävästi siihen kuinka bisneksesi kannattaa. Ajattele taloudellisia tekijöitä kuten lainakorkoja, vaihtokursseja, inflaatiota, taloudellista kasvua, työllisyyttä jne. Kirjoita canvakselle ne, jotka eniten vaikuttavat sinun yrityksesi toimintaan.

Vaihe 3: sosiaaliset tekijät
Sosiaaliset tekijät liittyvät maan tai alueen demograafisiin ja kulttuurisiin aspekteihin. Demografiatekijöitä ovat muun muassa ikäjakauma, koulutustaso, populaation kasvunopeus, sukupuolijakauma jne. Kulttuuriin liittyviä asioita ovat asenteet, uskomukset, arvot jne. Kirjoita canvakselle ne asiat, jotka vaikuttavat bisnekseesi eniten.

Vaihe 4: Teknologiset tekijät
Teknologinen kehitys markkinoilla määrittävät usein kuinka vaikeaa uusien yritysten on päästä markkinoille. Teknologisiä tekijöitä voivat esimerkiksi olla automaatio, tekniset innovaatiot, tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit ja teknologian muutosnopeus. Kirjoita canvakselle ne teknologiat, jotka ovat tärkeitä alallasi ja kuvaa kuinka kehittyneitä ne ovat.

Vaihe 5: Oikeudelliset tekijät
Suuri määrä lakeja rajoittaa sitä miten voit tehdä bisnestä. Ajattele työllistämiseen liittyviä sääntöjä, tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa, mainos- ja markkinointirajoituksia, verkkokauppaan liittyviä säääntöjä ja monia muita. Kirjoita canvakselle ne asiat, jotka vaikuttavat bisnekseesi eniten.

Vaihe 6: Ympäristötekijät
Ympäristötekijöitä ovat muun muassa sää, maantieteellinen sijainti, ilmasto ja ilmastonmuutos. Ekologiset tekijät ovat myös tärkeitä, kuten rajalliset luonnonresurssit, kierrätys, jätteet jne.Kirjoita canvakselle ne asiat, jotka vaikuttavat bisnekseesi eniten.

Vaihe 7: Evaluoi tekijät
Kun olet listannut bisneksellesi merkitykselliset tekijät, käy ne läpi ja arvioi onko niillä positiivinen vai negatiivinen vaikutus. Voit tehdä sen esim. käyttämällä värejä: punainen merkkaa negatiivista ja vihreä positiivista.
Case

Case: Vint tarkasteli jakamisliiketoimintaa PESTLEn avulla

Vint on start-up yritys, jonka perustivat kolme nuorta miestä Matti, O...
Esimerkit ja liitetiedostot ovat saatavilla vain englanniksi.