We gebruiken cookies om content te personaliseren, om sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze sociale media en analytics partners. Meer informatie

Akkoord
PESTLE Analyse
Tijd:
2 uur
Complexiteit:
Fase:
Verkennen
Gebruikers rating:
(9 Stemmen)
De PESTLE analyse helpt je om zes soorten invloeden in je omgeving te analyseren. Elk daarvan kan jouw bedrijf beïnvloeden. Factoren kunnen politiek, economisch, sociaal, technologisch, wettelijk of het milieu zijn. Met een helder overzicht van deze factoren kun je je positie en mogelijkheden in de markt beter begrijpen.
  
Hoe te gebruiken

Elke letter in het woord PESTLE staat voor een categorie van factoren. Benoem voor elke categorie trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op je bedrijf. Factoren kunnen van negatieve invloed zijn, maar ook kansen bieden. Met dit overzicht van je bedrijfsomgeving kunt je beter inschatten of je product succesvol wordt.
 

Stap 1: Politieke factoren
Beslissingen die door de overheid worden genomen zijn politieke factoren. Denk bijvoorbeeld aan beslissingen met betrekking tot beleid, wet- en regelgeving, tarieven, belastingen etc. Regeringen hebben een grote impact op de publieke voorzieningen in een land maar ook op de economie. Belastingen, overheidsprogramma’s en subsidies hebben grote invloed op het succes van een bedrijf. Schrijf op welke van deze jouw bedrijf beïnvloeden.
 

Stap 2: Economische factoren
De economische situatie van een land beïnvloedt in hoge mate het succes van je bedrijf. Denk aan economische factoren zoals rentepercentages, wisselkoersen, inflatie, economische groei, werkloosheid etc. Schrijf de percentages en andere factoren op die van invloed zijn op je bedrijf.

Stap 3: Sociale factoren
Sociale factoren hebben te maken met de demografische eigenschappen van een land of regio en met culturele aspecten. Belangrijke demografische statistieken zijn leeftijdsdistributie, onderwijsniveau, bevolkingsgroei, man-tot-vrouw verhoudingen, etc. Culturele aspecten bestaan uit instelling, verwachtingen en waarden van de bevolking. Schrijf de belangrijkste demografische eigenschappen van de bevolkingen de culturele aspecten in jouw omgeving op.

Stap 4: Technologische factoren
De technologische vooruitgang in jouw markt bepaalt de hoogte van de drempel voor toegang voor nieuwe bedrijven. Technologische factoren zijn bijvoorbeeld automatisering, technische innovaties, R&D investeringen en technologietransfer. Schrijf op welke technologieën belangrijk zijn in je markt en hoe geavanceerd deze zijn.

Stap 5: Wettelijke factoren
Een breed scala aan wetten beïnvloeden hoe jouw bedrijf opereert. Denk bijvoorbeeld aan wetgeving met betrekking tot werknemers, privacy en klantengegevens, discriminatie, belastingen, marketing, online handel en meer. Schrijf de belangrijkste wetten op die je bedrijf (kunnen) beïnvloeden.

Stap 6: Milieufactoren
Milieufactoren zijn weer, geografische ligging, klimaat en klimaatverandering. Elementen die invloed hebben op de ecologie zijn belangrijk, zoals gelimiteerde natuurlijke grondstoffen, recycling, afvalverwerking, etc. Schrijf de belangrijkste factoren die van invloed zijn op je bedrijf op.

Stap 7: Evalueer de factoren
Zodra je bepaald hebt welke factoren je bedrijf beïnvloeden kun je evalueren welke een positieve of een negatieve invloed op je bedrijf hebben. Je kan dit doen door bijvoorbeeld kleuren te gebruiken: Rood voor negatief en groen voor positief.

Case

Case: Vint heeft sharing-economy activiteiten gescand met PESTLE

Vint  is een start-up bedrijf opgezet door Matti, Otto en Gabriel...
Downloads en voorbeelden zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.