Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostarczaniem funkcji mediów społecznościowych i analizą ruchu na naszej stronie. Udostępniamy również naszym partnerom z obszaru mediów społecznościowych i analizy informacje dotyczące korzystania z witryny. Uzyskać więcej

Akceptuj
Analiza PESTLE
Czas:
2 godziny
Złożoność:
Faza:
Zbadaj
Ocena użytkownika:
(9 Głosy)

Analiza PESTLE pomaga przeanalizować sześć kategorii czynników zewnętrznych, z których wszystkie mogą mieć wpływ na twoją firmę. Czynniki te mogą mieć charakter polityczny, społeczny, technologiczny, prawny lub środowiskowy. Mając do dyspozycji wyraźny obraz tych czynników można lepiej zrozumieć pozycję swojej firmy na rynku i jej potencjał

Pobierz Kanwę PESTLE wydrukuj w dużym formacie, a wydruk wykorzystaj podczas burzy mózgów. Daj się zainspirować przykładem PESTLE, który wykonano dla firmy McDonald’s.

Sposób użycia

Każda litera w akronimie PESTLE oznacza kategorię czynników. W przypadku każdej kategorii należy się zastanowić, czy mają miejsce jakieś trendy lub wydarzenia, które mają wpływ na twoją firmę. Czynniki mogą negatywnie wpłynąć na twoją firmę, lecz mogą również oznaczać możliwości. Korzystając z analizy PESTLE możesz dokonać przeglądu czynników obecnych na rynku. W oparciu o ten przegląd środowiska biznesowego będziesz mógł lepiej ocenić, czy twoja firma lub produkt odniesie sukces.

 

Etap 1: czynniki polityczne

 Czynnikami politycznymi są decyzje podejmowane przez rządy krajów. Pomyśl o decyzjach dotyczących polityki, prawa, restrykcji, taryf, itp. Rządy mają ogromny wpływ na służby publiczne w danym kraju, lecz również na gospodarkę. Przepisy podatkowe oraz programy i granty rządowe mogą mieć niemały wpływ na sukces firmy. Zanotuj owe założenia polityki, przepisy, restrykcje, granty, taryfy, itp., które mają wpływ na twoją firmę.

 

Etap 2: czynniki ekonomiczne

Sytuacja gospodarcza kraju ma ogromny wpływ na to, czy twoja firma będzie mogła działać, i czy odniesie sukces. Pomyśl o czynnikach ekonomicznych, jak stopy procentowe, kurs wymiany walut, inflacja, wzrost gospodarczy, bezrobocie, itp. Zanotuj te oraz inne czynniki gospodarcze, które mają wpływ na twoją firmę.

 

Etap 3: czynniki społeczne

 Czynniki społeczne mają związek z demografią kraju lub regionu oraz aspektem kulturowym. Ważnymi danymi demograficznymi są struktura wiekowa ludności, poziom wykształcenia, tempo wzrostu populacji, proporcja ilości kobiet do ilości mężczyzn, itp. Na aspekty kulturowe składają się postawy, przekonania i wartości populacji. Zanotuj ważne dane demograficzne populacji swojego otoczenia oraz aspekty kulturowe.

 

Etap 4: czynniki technologiczne

Postęp technologiczny twojego rynku determinuje bariery, przed którymi stoją nowe firmy. Czynniki technologiczne to, przykładowo, automatyzacja, innowacje techniczne, inwestycje badawczo-rozwojowe, oraz tempo wymiany technologicznej. Zanotuj jakiego rodzaju technologie odgrywają istotną rolę na twoim rynku, oraz na jakim są stopniu zaawansowania.

 

Etap 5: czynniki prawne

Istnieje wiele przepisów prawnych, które mają wpływ na to, jak działa twoja firma. Pomyśl o przepisach dotyczących zatrudnienia, ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych, przeciwdziałania dyskryminacji, podatkowych, dotyczących reklamy i marketingu, przepisach dotyczących handlu internetowego, oraz wielu innych. Zanotuj te przepisy, które mają lub mogą mieć wpływ na twoją firmę.

 

Etap 6: czynniki środowiskowe

Na czynniki środowiskowe składają się pogoda, położenie geograficzne, klimat oraz zmiany klimatu. Elementy wpływające na środowisko naturalne również mają znaczenie. Są to ograniczone zasoby naturalne, recykling, usuwanie odpadów, i inne. Zanotuj te czynniki środowiskowe, które mają wpływ na twoją firmę.

 

Etap 7: dokonaj oceny czynników

Po określeniu, które czynniki mają wpływ na twoją firmę możesz ocenić, czy jest to wpływ pozytywny czy też negatywny. Można to zrobić, przykładowo, dodając kolor: czerwony oznaczający wpływ negatywny, a zielony - pozytywny.

Przypadek

Case: Ocena potencjału dla ekonomii współdzielenia z metodą PESTLE

Vint jest start-upem założonym przez trzech młodych mężczyzn: Matti, O...
Pliki do pobrania i przykłady obecnie mogą być dostępne tylko w języku angielskim.