Käytämme evästeitä sisällön personointia varten, lisätäksemme sosiaalisen median palveluita ja analysoidaksemme tietoliikennettä. Jaamme tietoa sivuston käytöstäsi sosiaalisen median sekä analysoinnin kumppaneillemme.

Hyväksy
Bisnesmallin Stressitesti
aika:
4 tuntia
Monimutkaisuus:
Vaihe:
Testaa
Käyttäjäarvio:
(10 Ääniä)
Stressitesti auttaa tunnistamaan markkinoiden, yhteiskunnan ja teknologian muutoksia, joilla on vaikutusta liiketoimintamalliin. Stressitestin avulla tunnistetaan liiketoimintamallin heikot kohdat ja etsitään uusia mahdollisuuksia tulevaisuudessa.
Lataa ja tulosta Stessitesti-mallipohja. Voit katsoa mallia esimerksi Uberista.
Käyttöohje
Stressitestaus on parhaimmillaan ryhmätyötä. Ryhmän jäsenten tulee olla perillä liiketoimintamallinnuksesta. Ryhmässä on syytä olla myös ulkopuolista kohdealueen asiantuntemusta. Fasilitaattori johtaa ryhmätyötä ja stressitestausprosessia.

Stressitestissä liiketoimintamallia tarkastellaan ennakoitujen poliittisten, taloudellisten, yhteiskunnallisten, teknologisten, markkinoilla ja sääntelyssä tapahtuvien muutosten kautta. Jotkut muutoksista ovat varmoja, kuten väestön ikääntyminen ja jotkut epävarmoja, kuten taloudellinen kehitys.

Stressitesti tuottaa vaikutuskartan (heat map), joka osoittaa värein, miten ennakoidut muutokset vaikuttavat liiketoimintaan.

1. Kuvaa liiketoimintamalli
Määrittele nykyinen tai suunniteltu liiketoimintamalli esimerkiksi kanvaksella tai STOF-mallilla. Kuvaus on tarpeen, jotta voit tarkastella ryhmässä liiketoimintamallin osia systemaattisesti tulevaisuuden muutoksissa.

2. Valitse merkitykselliset skenaariot
Valitse liiketoimintamallin kannalta oleellisimmat kehityskulut eli skenaariot. Skenaarioiden muodostamisessa voit käyttää tekemääsi SWOT tai PESTLE-analyysiä. Voit soveltaa myös julkisesti saatavilla olevia yleisiä tai toimialakohtaisia tulevaisuusarvioita ja ennusteita. Usein on hyödyllistä ottaa tarkastelun lähtökohdaksi muutama 'ääriskenaario', eli tarkastella stressitestissä pahimpien/parhaimpien ennusteita.

3. Tarkastele liiketoimintamallia eri skenaarioiden avulla
Käy läpi skenaario ja arvioi sen vaikutukset liiketoimintamallin osiin: esimerkikisi, onko skenaariolla vaikutusta arvolupaukseen, asiakassegmentteihin ja ansaintalogiikkaan ja kuinka merkittävä vaikutus on. Jos vaikutus on myönteinen, merkitse se vihreällä. Punainen tarkoittaa negatiivista vaikusta ja oranssi, että asiaan on kiinnitettävä tilanteen mukaan huomiota. Jos vaikutusta ei ole, jätetään kohta ilman väriä. Näin syntyy vaikutuskartta (heat map), josta näkee, mitkä kohdat liiketoimintamallista ovat kestäviä ja mitkä alttiita muutoksille. Muista kirjata tässä kohdassa perustelut, miksi väri tuli valituksi. Perustelut ovat liiketoimintallin parantamisen lähtökohta.

4. Analysoi ja paranna
Ota vaikuttavuuskartta (heat map) lähempään tarkasteluun: Mitkä ovat heikot kohdat ja miten heikkouksia voi parantaa, kun otetaan huomioon perustelut. Vai onko parempi parantaa vahvuuksia? Miten oranssiksi merkittyihin liiketoimintamallin kohtiin pitäisi varautua?
Case

Case: Holland Container Innovations käyttää stressitestiä

Holland Container Innovations ( HCI) on rahtialalla toimiva yritys. HC...
Esimerkit ja liitetiedostot ovat saatavilla vain englanniksi.