Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostarczaniem funkcji mediów społecznościowych i analizą ruchu na naszej stronie. Udostępniamy również naszym partnerom z obszaru mediów społecznościowych i analizy informacje dotyczące korzystania z witryny. Uzyskać więcej

Akceptuj
Test Warunków Skrajnych Modelu Biznesowego
Czas:
4 godziny
Złożoność:
Faza:
Przetestuj
Ocena użytkownika:
(10 Głosy)

Test Warunków Skrajnych Modelu Biznesowego pomaga w określeniu, czy twój model biznesowy poradzi sobie w przyszłości. Zmiany na rynku, w społeczeństwie i technologii mogą w przyszłości wywierać wpływ na twój model biznesowy, a dzięki temu narzędziu możesz się do tego przygotować. Korzystając z testu Warunków Skrajnych możesz przeanalizować mocne i słabe strony swojej firmy. Pomaga on znaleźć możliwości wzmocnienia swojej firmy.

Pobierz i wydrukuj Kanwę Testu Warunków Skrajnych Modelu Biznesowego, i wykorzystaj ją do sprawdzenia swojego modelu. Przykład testu Warunków Skrajnych dla firmy Uber potraktuj jako inspirację.

Sposób użycia

Test Warunków Skrajnych daje najlepsze efekty, jeśli przeprowadza się go w grupie. W skład grupy muszą wchodzić osoby, które znają model biznesowy. Dodatkowo w grupie może się znaleźć ekspert w tej dziedzinie. Jedna osoba działa jako osoba pomagająca firmie osiągnąć dany cel. Ta osoba przewodniczy grupie i prowadzi ją przez etapy testu warunków skrajnych.

 

W teście Warunków Skrajnych konfrontuje się model biznesowy z odpowiednimi wydarzeniami i niepewnościami na rynku, w polityce, ekonomii, społeczeństwie, technologii i przepisach. Niektóre trendy, jak starzenie się społeczeństwa, są dość oczywiste, podczas gdy inne wydarzenia, jak otoczenie gospodarcze, są niepewne. Ocenie poddaje się wpływ wybranych wydarzeń na model biznesowy, a na mapie cieplnej określa się mocne i słabe strony modelu biznesowego. Działając zgodnie z poniższymi punktami będziesz mógł przeprowadzić test Warunków Skrajnych Modelu Biznesowego:

 

1. Opisz model biznesowy

 

Opisz swój aktualny lub przyszły model biznesowy w zorganizowanym formacie, na przykład korzystając z dziewięciu elementów [LINK (Kanwa Modelu Biznesowego)] lub metody [LINK (Model Biznesowy STOF)]. Jest to konieczne, by móc w usystematyzowany sposób sprawdzić elementy swojego modelu biznesowego wobec trendów i niepewności w przyszłości.

 

2. Wybierz zasadnicze scenariusze

 

Wybierz najistotniejsze wydarzenia (trendy i niepewności) na rynku, w technologii, społeczeństwie oraz przepisach, które mogą mieć wpływ na twój model biznesowy. Możesz zebrać te wydarzenia z [LINK (analiza SWOT)] lub analizy [LINK (PESTEL)], której sam dokonałeś. Jednakże wiele istotnych wydarzeń można również znaleźć w raportach na temat trendów i możliwych scenariuszy, lub analizach dla przemysłu, które są łatwo dostępne w internecie. Co oczywiste, niepewności mogą prowadzić do wielu różnych wyników. Należy wziąć pod uwagę możliwe „skrajne” wyniki i ująć je w teście Warunków Skrajnych.

 

3. Skonfrontuj model biznesowy ze scenariuszami

 

Nadszedł teraz czas, by skonfrontować elementy modelu biznesowego, tj. propozycję wartości, segmenty klientów i model przychodów, z trendami i niepewnościami. Jak dostosowany jest twój model biznesowy do tych przyszłych wydarzeń, lub jaki wpływ będą one mieć? W teście warunków skrajnych konfrontuje się każdy element modelu biznesowego z każdym wydarzeniem na „mapie cieplnej”. Użyj kolorów do wykazania wpływu wyniku niepewności na element PB. Zielonym kolorem oznacz wpływ wyraźnie pozytywny - wydarzenie sprzyja twojemu modelowi biznesowemu. Czerwonym kolorem oznacz wpływ wyraźnie negatywny, a wydarzenie może spowodować poważne problemy. Pomarańczowym kolorem zaznacz, jeśli dany element modelu biznesowego wymaga uwagi z powodu pewnego wydarzenia. Jeśli wydarzenie nie ma żadnego wpływu, nie ma potrzeby użycia koloru. Po wykonaniu testu warunków skrajnych mapa cieplna wykaże mocne i słabe strony twojego modelu biznesowego. Obszary zaznaczone na czerwono stanowią potencjalne przeszkody, części oznaczone kolorem pomarańczowym przynajmniej wymagają uwagi.

 

Ważną kwestią jest zanotowanie, dlaczego wydarzenie ma pozytywny lub negatywny charakter, albo wymaga uwagi. Dzięki temu zyskuje się wgląd w mocne i słabe strony modelu biznesowego, oraz wskazówki, jak model wzmocnić.

 

4. Przeanalizuj i udoskonal

 

Na tym etapie dokonuje się analizy mapy cieplnej. Gdzie są słabe punkty i jakie adaptacje można poczynić celem udoskonalenia modelu biznesowego i uczynienia go bardziej solidnym? Argumentów, których listę sporządziłeś podczas testu warunków skrajnych, można wykorzystać jako wskazówki do opracowania konkretnych działań mogących pomóc w dalszym udoskonaleniu twojego modelu biznesowego.

Przypadek

Case: Nowy model biznesowy dzięki teście warunków skrajnych

Holland Container Innovations (HCI) jest już dojrzałą firmą działającą...
Pliki do pobrania i przykłady obecnie mogą być dostępne tylko w języku angielskim.