Käytämme evästeitä sisällön personointia varten, lisätäksemme sosiaalisen median palveluita ja analysoidaksemme tietoliikennettä. Jaamme tietoa sivuston käytöstäsi sosiaalisen median sekä analysoinnin kumppaneillemme.

Hyväksy
STOF bisnesmalli
aika:
4 tuntia
Monimutkaisuus:
Vaihe:
suunnittele
Käyttäjäarvio:
(6 Ääniä)
STOF auttaa sinua visualisoimaan bisnesmallisi sekä yhteistyösi kumppaneiden kanssa. STOF työkalua käyttäessäsi kuvailet bisnesmallisi neljästä eri näkökulmasta: Palvelu, Teknologia, Organisaatio ja Talous. se luo jaetun ymmärryksen bisnesmallistasi ja kuvaa miren yrityksesi on liityksissä yritysten verkostossa.
Lataa STOF bisnesmallin canvas, tulosta ja käytä sitä työpajajoissa. Esimerkki kuvailee Spotifyn bisneksen käytteen STOF mallia.
Käyttöohje
STOF bisnesmalli perustuu neljään toisiinsa liittyviin näkökulmaan: Palvelu, jossa kuvataan arvolupaus ja asiakkaat, Teknologia osuudessa kuvataan arkkitehtuuri ja järjestelmät, Organisaatio osassa kuvataan partnerit ja yhteistyö, ja Talous koostuu kustannuksista ja tuotoista.
Voit tehdä STOF bisnesmallikuvauksen luonnostelemalla tärkeimmät asiat kustakin bisnesmallin osasta. Kysymykset ohjaavat sinua mallin luonnostelussa.
Palvelu-osio
Asiakkaat ja loppukäyttäjät
- Kuka on asiakas? Kuka maksaa palvelusta?
- Kuka on loppukäyttäjä? Kuka tulee käyttämään palvelua?
Arvolupaus ja tarjottava palvelu
- misä tilanteessa ihmiset haluaisivat ostaa tai käyttää palveluasi  
- Mitä palvelu tekee asiakkaalle tai loppukäyttäjälle? Mitkä ovat palvelun uniikit ja selkeästi erottuvat hyödyt?
- Mikä on varsinainen tarjooma asiakkaalle tai loppukäyttäjälle? Mitkä ovat palvelun erityispiirteet?

Teknologia-osio
Tekninen toiminnallisuus
- Mitä bisnes toimintoja palvelu vaatii?
- Mikä on tarjooman vaatima globaali arkkitehtuuri? Applikaatiot (sovellukset)
- Mitä sovelluksia pitäsi olla käytössä (esimerkikisi kommunikointiin, interaktioon, sisällön jakamiseen, transaktioihin)?
- Kuinka asiakasprofiilit ja yksityisyydensuoja hallinnoidaan?
- Kuinka palvelujen turvallinen pääsy ja käyttö järjestetään?

Organisaatio-osio
Aktorit (toimijat)
- Mitä bisnesrooleja tarvitaan palvelun tekemiseen ja välittäämiseen?
- Mitkä aktorit voivat ja haluavat toimia yhteistyössä ja ottaa yllämainitut bisnesroolit?

Aktoreiden resurssit ja kyvykkyydet
- Mitä kyvykkyyksiä ja resursseja näillä aktoreilla tulisi olla?
- Mitkä resurssit ja kyvykkyydet ovat kriittisiä? Eli keitä aktoreita preferoidaan?

Talous-osio
Kustannukset
- Mikä on palvelun kustannusrakenne? Investointikustannukset, kiinteät ja muuttuvat kustannukset?

Tuotot
- Mikä on palvelun ansaintamalli?
suorat maksut: kertamaksut, jatkuva tilaus, lisenssit, pay-by-tweet,..
epäsuorat maksut: mainostuolot, sposoritulot, tukiaiset, välityspalkkiot,...

Taloudelliset järjestelyt
- Kuinka investoinnit, kustannukset ja tuotot jaettu aktoreiden kesken?
Case

Case: STOF-mallin käyttö bisnesmallin testaamisessa

AudioTrip on vuonna 2014 perustettu puolalainen yritys, jolla on toimi...
Esimerkit ja liitetiedostot ovat saatavilla vain englanniksi.