Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostarczaniem funkcji mediów społecznościowych i analizą ruchu na naszej stronie. Udostępniamy również naszym partnerom z obszaru mediów społecznościowych i analizy informacje dotyczące korzystania z witryny. Uzyskać więcej

Akceptuj
Model Biznesowy STOF
Czas:
4 godziny
Złożoność:
Faza:
Zaprojektuj
Ocena użytkownika:
(6 Głosy)
Pobierz Kanwę Modelu Biznesowego STOF, a jej duży wydruk wykorzystaj podczas burzy mózgów na temat modelu biznesowego. Zainspiruj się Modelem Biznesowym STOF firmy Spotify, który można znaleźć w Przykładzie.
Pobierz Kanwę Modelu Biznesowego STOF, a jej duży wydruk wykorzystaj podczas burzy mózgów na temat modelu biznesowego. Zainspiruj się Modelem Biznesowym STOF firmy Spotify, który można znaleźć w Przykładzie.
Sposób użycia

Modele Biznesowe STOF oparte są na czterech współzależnych perspektywach lub domenach, tj. domenie usługi (propozycja wartości i klienci), domenie technologii (architektura i systemy), domenie organizacji (partnerzy i współpraca) oraz domenie finansów (koszty i przychody). Modle biznesowy STOF możesz stworzyć szkicując kluczowe zmienne w każdej domenie. Pytanie przy każdej zmiennej pomoże znaleźć odpowiedzi.

Domena usługi

Klienci i użytkownicy końcowi

- Kim jest klient? Ktozapłaciza usługę?

- Kim jest użytkownik końcowy? Kto będziekorzystałz usługi?


Propozycja wartości i oferta usługi

- W jakiej konkretnej sytuacji ludzie chcieliby dokonać zakupu lub skorzystać z usługi (użyj przypadków)?

- Co usługa oznacza dla klienta lub użytkownika końcowego? Jakie są wyjątkowe lub wyróżniające korzyści płynące z usługi?

- Co oferta faktycznie oznacza dla klienta lub użytkownika końcowego? Jakie są rozpoznawalne elementy usługi?


Domena technologii

Funkcjonalność techniczna

- Jakich (biznesowych) funkcji wymaga usługa?

- Jaka jest globalna architektura oferty usługowej?


Aplikacje (aplikacje użytkownika działające w systemie technologicznym)

- Jakie aplikacje użytkownika powinny działać w systemie technologicznym (np. do łączności, interakcji, dystrybucji treści, transakcji)?

- W jaki sposób zarządza się profilami klientów i ich prywatnością?

- Jak zorganizowano bezpieczny dostęp i korzystanie z usług?


Domena organizacji

Aktorzy

- Jakie role biznesowe konieczne są do wytworzenia i dostarczenia usługi?

- Którzy z aktorów mogą i chcą współpracować i przyjąć role biznesowe?


Zasoby i możliwości aktorów

- Jakie możliwości i zasoby aktorzy mogą lub powinni zapewnić?

- Które zasoby i możliwości mają krytyczne znaczenie? Zatem, którzy aktorzy są najbardziej pożądani?


Domena finansów

Koszty

- Jaka jest struktura kosztów?

Koszty inwestycyjne, koszty stałe i koszty zmienne?


Przychody

- Jaki jest model przychodów stojący za usługą lub produktem?

płatności bezpośrednie: sprzedaż jednorazowa, subskrypcje, licencje, płatność za głos, ...

płatności pośrednie: reklama, sponsoring, subsydia, prowizje, ...

Ustalenia finansowe

- W jaki sposób podzielono inwestycje, koszty i przychody pomiędzy aktorów?

Przypadek

Case: Model STOF pomaga przy testowaniu modeli biznesowych

AudioTrip z.o.o. jest polską firmą założoną w 2014 roku, posiadającą b...
Pliki do pobrania i przykłady obecnie mogą być dostępne tylko w języku angielskim.