Käytämme evästeitä sisällön personointia varten, lisätäksemme sosiaalisen median palveluita ja analysoidaksemme tietoliikennettä. Jaamme tietoa sivuston käytöstäsi sosiaalisen median sekä analysoinnin kumppaneillemme.

Hyväksy
Liiketoimintasuunnitelma
aika:
1 päivä
Monimutkaisuus:
Vaihe:
Implementoi
Käyttäjäarvio:
(7 Ääniä)
Liiketoimintasuunnitelma auttaa sinua kuvaamaan mitä haluat saavuttaa yritykselläsi. Jokainen yrittäjä, joka etsii rahoitusta tarvitsee vakuuttavan bisnesplanin. Se sisältää yksityiskohtaisia tietoja yrityksesi operatiivisista ja taloudellisista suunnitelmista. Se auttaa luomaan jaetun ymmärryksen yrityksesi tulevaisuuden suunnasta.
Lataa Powerpoint-pohja suunnitelmaa varten. Voit tulostaa sen paperille ja käyttää sitä työpajassa.
Käyttöohje
Voit kirjoittaa liiketoimintasuunnitelmasi seuraamalla seitsemän kohdan listaa alla:

Yritysprofiili
Anna yleisluonteinen kuvaus yrityksestäsi. Kuka ja missä olet? Mitkä ovat tavoitteesi, missiosi ja visioisi? On tärkeää myös kertoa miten hyvin olet aiemmin onnistunut.

Markkina-analyysi
Kuvaile millaisille markkinoilla toimit monelta eri näkökulmasta
•Asiakasanalyysi kuvaa tavoittelemasi asiakasryhmät ja tarpeet joihin tuotteesi antaa ratkaisun
• Toimialan analyysi käsittelee markkinoita joilla kilpailet sekä markkinatrendit.
• Kilpailuanalyysi käsittelee sinun ja kilpailijasi kilpailuetuja.

Tuotteet & Markkinointi
Sisällytä tiedot tuotteesi tai palvelusi erityisistä eduista ja ominaisuuksista sekä immateriaalioikeuksista, mikäli se on tarpeellista. Esitä suunnitelma tuotteesi brändäyksestä ja markkinoinnista ja kuinka myyt ja jakelet tuotteesi. Voit hyödyntää Markkinointi Mix -työkalua.

Operaatiot & suunittelu
Kuvaile yrityksesi avainprosessit. Muista lisätä myös aikataulutetut tavoitteet bisneksellesi seuraaville 1-3 vuodelle.

Johto & henkilöstö
Kerro keitä johtoryhmään kuuluu sekä keskeiset työntekijät ja heidän roolinsa. Perustele miksi tämä kokoonpano pystyy viemään bisnesplanisi käytäntöön.

Talous
Kuvaile ansaintamalli, eli miten yrityksesi saa tuloja. Tuloja ja kustannuksia estimoimalla voit tuottaa taloudellisia laskelmia seuraaville 1-3 vuodelle. On tärkeää, että listaat myös oletukset, joiden perusteella laskemat on tehty. Jos tavoittelet ulkoipuolista rahoitusta yrityksellesi, käytä tätä osiota apuna miettiessäsi rahoitustarvetta. Halutesasi voit hyödyntää ROI taskelmia.

Tiivistelmä
Tämä on yleensä ensimmäinen osio liiketoimintasuunnitelmassasi, mutta se kannattaa viimeistellä, kun muut osat ovat valmiit. Kerro lyhyesti, mitä yrityksesi on nyt,  millaisen haluat siitä tehdä ja miksi liikeideasi tulee onnistumaan. Se käsittelee mitä, miksi ja miten yrityksesi toimii.

Liitteet
Liitteitä käytetään tukemaan varsinaista bisnesplaniaa. Ne voivat sisältää yksityiskohtaista tietoa asiakkaista, teknologiasta tai tuotteen ominaisuuksista. Myös yksityiskohtainen taloustieto, kuten tuloslaskelmat, taseet ja kassavirtalaskelmat voidaan lisätä liitteisiin.
Case

Case: MyFood - Digitaalinen ruokalista ravintoloille

MyFood on ravintoloitsijoiden ja kuluttajien digitaalinen mobiilipalve...
Esimerkit ja liitetiedostot ovat saatavilla vain englanniksi.