Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostarczaniem funkcji mediów społecznościowych i analizą ruchu na naszej stronie. Udostępniamy również naszym partnerom z obszaru mediów społecznościowych i analizy informacje dotyczące korzystania z witryny. Uzyskać więcej

Akceptuj
Biznesplan
Czas:
1 dzień
Złożoność:
Faza:
Wdróż
Ocena użytkownika:
(7 Głosy)
Biznesplan pomaga opisać, co prowadząc firmę chcesz osiągnąć. Każdy przedsiębiorca szukający dróg finansowania potrzebuje przekonującego biznesplanu. Biznesplan zawiera szczegóły na temat operacyjnych i finansowych aspektów zamierzeń twojej firmy. Tworzy wspólne wyobrażenie kierunku, w którym zmierza twoja firma.
Pobierz szablon Biznesplanu w programie PowerPoint i zastosuj to narzędzie. Kanwę Biznesplanu możesz wydrukować w dużym formacie i wykorzystać podczas burzy mózgów.
Sposób użycia

Biznesplan możesz stworzyć wypełniając siedem poniższych części w następującej kolejności:

Profil firmy

Podaj zaawansowany przegląd różnych aspektów swojej działalności. Kim jesteś, i w jakim miejscu się znajdujesz? Jaskie są twoje cele, misja i wizja? Nie mniej ważne jest opisanie swoich sukcesów w przeszłości.

Analiza rynku

Opisz swój rynek z różnych perspektyw

• Analiza klienta [link] opisuje twoich klientów docelowych oraz potrzeby, które spełniasz,

• Analiza przemysłu bierze pod uwagę rynek, na którym konkurujesz, oraz trendy na rynku,

• Analiza konkurencyjności określa przewagę twoich konkurentów oraz twoją własną.

Produkty i marketing

Ujmij tu informacje na temat określonych korzyści płynących z twojego produktu lub usługi, oraz szczegóły na temat własności intelektualnej, jeśli dotyczy. Wyjaśnij swój plan tworzenia marki i promocji, oraz sposób dystrybucji (sprzedaży) swoich produktów i usług. Możesz tutaj skorzystać z narzędzia Kompozycji Marketingowej [link].

Operacje i planowanie

Opisz kluczowe procesy operacyjne, które twoja firma musi wdrożyć. Ujmij tu również cele pośrednie, które należy osiągnąć w ciągu najbliższych 1-3 lat. Kadra zarządzająca i personel. Podaj szczegółowe informacje na temat kadry zarządzającej oraz kluczowego personelu, opis ich role oraz kwalifikacje do wykonania biznesplanu. Jeśli firmą kieruje zarząd, podaj również informacje na temat jego członków.

Finanse

Opisz model przychodów, tj. w jaki sposób będziesz generował przychody? W oparciu o szacunkowe wyliczenia przychodów i kosztów możesz przedstawić przewidywania finansowe na najbliższe 1-3 lata. Ważną kwestią jest przedstawienie podstawowych założeń. Jeśli szukasz funduszy dla swojej firmy, w tej części przedstaw swoje wymagania. Informacje można pobrać z narzędzia Zwrotu z Inwestycji [link].

Streszczenie dla kierownictwa

Ta część zwykle znajduje się na początku biznesplanu, lecz można ją wypełnić po wypełnieniu pozostałych części. Streszczenie dla kierownictwa w skrócie mówi o miejscu, w którym twoja firma aktualnie się znajduje, gdzie chcesz ją doprowadzić, i dlaczego twój pomysł biznesowy się powiedzie. Dotyczy pytań „co”, „dlaczego” i „jak”.

Załącznik

Załącznik jest poparciem dla reszty biznesplanu. Może zawierać informacje na temat klientów, technologii lub danych technicznych produktu. Można tu również dołączyć informacje finansowe, jak rachunek zysków i strat, zestawienia bilansowe oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

Przypadek

Case: MyFood - cyfrowe menu w restauracjach

MyFood to cyfrowe menu dla właścicieli i klientów restauracji. Jest to...
Pliki do pobrania i przykłady obecnie mogą być dostępne tylko w języku angielskim.